NIVEDYANGAL

KADUMPAYASAM

175.00

KOOTTUPAYASAM

75.00

NEYPAYASAM

100.00

NOORUM PALUM

75.00

OTTAPAM FOR LORD GANESHA

100.00

PALPAYASAM

50.00

PIZHINJUPAYASAM

150.00

RAKSHAS NIVEDYAM

75.00

SARPAM-NIVEDYAM

75.00

THALIKA NIVEDYAM FOR SATHIDEVI

120.00

THRIMADHURAM

25.00

VELLA NIVEDYAM

20.00

THALIKA NIVEDHYAM FOR MAHADEVAN

150.00
Book Now